Untitled-100

IOCEA

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל

אתר הארגון
אימייל
אתר מתואם
למשרד
יומן פעילויות
חוברת פעילות
פייסבוק
הטבות לחברי ארגון
השתלמויות מקצועיות בארץ
סיורים מקצועיים בחו״ל
אתר שפי
עדכונים שותפים - משבר הקורונה
לשכת שירות

אודות

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל, אשר נוסד בשנת 1986, הינו ארגון המייצג את ציבור המהנדסים והאדריכלים העצמאיים במדינת ישראל ומונה כ-3000 בעלי משרדי תכנון, ייעוץ ופיקוח, המעסיקים כ-50,000 עובדים מקצועיים. חברי הארגון מבצעים את מרבית עבודות התכנון, הניהול והפיקוח לבנייה ופיקוח תשתית, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי במדינה.

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל

בחסות

שתפו את הכרטיס שלנו
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email